Aktualności 25.07.2018

Polska Komisja Akredytacyna wyróżniła wzornictwo

Spośród ośmiu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów jakościowych oceny programowej sześć otrzymało ocenę wyróżniającą, a dwa ocenę: w pełni. Oznacza to, że każdy z kierunków prowadzonych przez ASP w Katowicach (grafika, malarstwo, projektowanie graficzne, wzornictwo) został wyróżniony przez Polską Komisje Akredytacyjną.

Niech przemówi dokument:

Uchwała numer 414/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie oceny programowej na kierunku „wzornictwo” prowadzonym na Wydziale Projektowym ASP w Katowicach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu akademickim

Paragraf 1
Na podstawie art. 48a ust. 3 oraz art. 52 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej – po zapoznaniu się z raportem  zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu sztuki w sprawie jakości kształcenia na kierunku „wzornictwo” prowadzonym na Wydziale Projektowym ASP w Katowicach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydaje ocenę:

wyróżniającą.

Paragraf 2
Spośród ośmiu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjna kryteriów jakościowych oceny programowej sześć otrzymało ocenę wyróżniającą, tj.: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni, program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia. Kryteria: skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, a także opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia otrzymały ocenę: w pełni.

Paragraf 3
Następna ocena programowa na kierunku „wzornictwo” w jednostce wymienionej w Paragrafie 1 powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.