Aktualności 26.11.2023

Publiczne obrony dyplomów Wydziału Artystycznego, grafika i malarstwo

Od 6 do 18 grudnia włącznie. Zapraszamy.

 • Grafika

  6 grudnia 

  Hanna Kwiecień – ul. Raciborska 50, Sala Otwarta, godzina 10.00

  Dyplom główny: Pracownia Grafiki książki
  Promotor: dr hab. Bogna Otto – Węgrzyn, prof. ASP
  Praca pisemna – prof. dr hab. Irma Kozina
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Działań multigraficznych – prof. dr hab. Ewa Zawadzka
  Recenzent: ad. dr Michał Smandek
  Tytuł dyplomu: Nowe terytorium
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Sztuka partycypacyjna w ujęciu Claire Bishop
  Praca “Sztuka partycypacyjna w ujęciu Claire Bishop” śledzi definicje partycypacji, sztuki pedagogicznej i książki ilustrowanej i aktywnościowej, aby zestawić te dziedziny ze sobą.

  Sandra Lubka - ul. Raciborska 50, Sala Otwarta, godzina 11.00

  Dyplom główny: Pracownia Grafiki książki
  Promotor: dr hab Bogna Otto – Węgrzyn, prof ASP
  Praca pisemna – ad dr Roman Lewandowski
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Interpretacji literatury – prof. dr hab. Grzegorz Hańderek
  Recenzent: ad dr Artur Masternak
  Tytuł dyplomu: Cztery ćwierci całości
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Hakubastraße 15
  Indywidualne pojęcie domu u każdego z nas przybiera różne znaczenia. Dla niektórych związane jest z fizycznym aspektem – to budynek, mieszkanie, konkretna przestrzeń, gdzie się mieszka. Dla innych jednak, głębsze znaczenie domu wiąże się z relacjami międzyludzkimi, zwłaszcza z rodziną i najbliższymi. To ludzie, przy których doświadczamy uczucia bezpieczeństwa i akceptacji, gdzie czujemy się swobodnie, jak w swoim własnym domu. Dzięki nim dom to nie tylko fizyczna przestrzeń, lecz również miejsce, w którym rodzą się silne emocje, więzi i wspomnienia.

  Ewa Obradovic - ul. Koszarowa 19, Sala LAB 303, godzina 12.00

  Dyplom główny: Pracownia Intermediów i technik cyfrowych
  Promotor: dr hab. Dariusz Gajewski, prof. ASP, ad dr Jakub Cikała
  Praca pisemna – ad dr Marta Lisok
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Działań rysunkowych – dr hab. Piotr Kossakowski, prof. ASP
  Recenzent: ad dr Szymon Kobylarz
  Tytuł dyplomu: Moja historia
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Sztuka partycypacyjna w ujęciu Claire Bishop
  Wciąż zastanawiam się nad tematem pracy, gdyż nie chcę poruszać jakiegoś problemu, a bardziej skupić się na przyjemności związanej z tworzeniem więc może to będzie mieć jakiś związek z radością płynącą tworzenia i tyle.

   

  08 grudnia 2023 r.:

   

  Maria Pytlos - ul. Koszarowa 19, Sala 203, godzina 10.00

   Dyplom główny: Pracownia Sitodruku
  Promotor: prof dr hab Waldemar Węgrzyn, ad dr Michalina Wawrzyczek - Klasik
  Praca pisemna – ad dr Marta Lisok
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Malarstwa – dr hab. Piotr Kossakowski
  Recenzent: ad dr Agnieszka Trzos
  Tytuł dyplomu: Tam dusza Twoja gdzie dom Twój
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Tam dusza Twoja gdzie dom Twój
  W swojej twórczości odczuwam silną potrzebę obrazowania emocji, których nie potrafię nazwać. Wracam do miejsc i chwil, które jak dotąd pozostawały w cieniu, a wydają się być brakującą częścią mojej osobowości. Przedstawiam proces udomowienia Marii, dawniej Marysi, będący kroniką swego rodzaju żałoby, obserwacją ekstremalnych odczuć towarzyszących nieuniknionemu pożegnaniu dziecięcości. Pozwalam kolorom chłonąć chwilę, formy zdają się być elastyczne i nieokreślone, nierzadko uwikłane w gąszczu zdarzeń. Cykl dyplomowy jest dla mnie dopowiedzeniem kończącej się historii.


  Julia Pałkowska - ul. Raciborska 50, Sala Otwarta, godzina 11.00

  Dyplom główny: Pracownia Sitodruku
  Promotor: prof dr hab Waldemar Węgrzyn, ad dr Michalina Wawrzyczek - Klasik
  Praca pisemna – ad dr Roman Lewandowski
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Rysunku – prof. dr hab. Maciej Linttner
  Recenzent: ad dr Artur Masternak
  Tytuł dyplomu: Potencjalność wszystkiego
  Tytuł dyplomu teoretycznego: „Potencjalność wszystkiego”
  Dyplom będzie z grubsza dotyczył zagadnień związanych z „pamięcią miejsc”, tożsamości i korelacjach między miejscem, czasem a człowiekiem.

  Sylwia Wierzba - ul. Raciborska 50, Sala Otwarta, godzina 12.00

  Dyplom główny: Pracownia Druku wklęsłego
  Promotor: prof. dr hab. Jan Szmatloch, dr hab. Marcin Białas, prof. ASP
  Praca pisemna – ad. dr Roman Lewandowski
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Grafiki cyfrowej – prof. dr hab. Adam Romaniuk
  Recenzent: ad dr Michalina Wawrzyczek - Klasik
  Tytuł dyplomu: ISOLATO
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Świadectwa izolacji
  Wybrany przeze mnie temat pracy dyplomowej jest połączeniem wielu obszarów moich zainteresowań. Tak naprawdę już od lat w swoich działaniach artystycznych meandrowałam wokół tego lub podobnego motywu. Często odwoływałam się do problematyki izolacji, samotności, dystansu, lęku, barier i podziałów międzyludzkich.

  13 grudnia 2023 r.:

   

  Anna Skrzypek – ul. Oblatów 4, Katowice, godzina 14.00

  Dyplom główny: Pracownia Druku wklęsłego
  Promotor: prof. dr hab. Jan Szmatloch, dr hab. Marcin Białas, prof. ASP
  Praca pisemna – prof. dr hab. Irma Kozina
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Malarstwa – prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
  Recenzent: ad dr Dominik Ritszel
  Tytuł dyplomu: Szepty
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Szepty biosfery. Antyantropocentryzm w obliczu straty
  Inspiracją do prac wchodzących w skład dyplomu były wydarzenia, które miały miejsce po śmierci mojego dziadka. Razem z innymi członkami mojej rodziny staliśmy się wtedy świadkami zjawisk, takich jak szczególnie obfity rozkwit hodowanych przez niego roślin. Te sytuacje zaczęłam interpretować jako znaki dalszej obecności zmarłego w moim życiu. Nie chciałam racjonalizować owych zjawisk, uznawać je tylko i wyłącznie za koincydencje, gdyż stały się dla mnie pocieszeniem w trudnym okresie. Postanowiłam więc szukać argumentów, które potwierdzałyby zasadność dostrzegania bliskiej mi osoby w innych organizmach żywych. Odnalazłam je w idei stojącej w opozycji do antropocentryzmu, według której człowiek powinien być postrzegany jako część biosfery, jako połączony z innymi istotami, które nie są mu poddane, a równe. Nasze tkanki pochodzą od tkanek organizmów, które żyły przed nami, a po naszej śmierci mogą przekształcić się w nowe życie. Nie powinniśmy więc stale dążyć do indywidualizmu, ale uznać nasze połączenie z resztą otaczającego nas świata. W obliczu takiego rozumowania, to, że dostrzegłam mojego dziadka w roślinach, które pielęgnował, przestaje być jedynie fantazją i nabiera głębszego sensu. To właśnie dzięki tej wspólnocie, jaką tworzą wszystkie organizmy żywe, dzięki temu, że nowe życia zawsze będą miały w sobie pozostałości po wcześniejszych, otrzymujemy gwarancję nieśmiertelności.

 • Malarstwo

  04 grudnia 2023 r.:

   

  Filip Rybicki – ul. Kochanowskiego 13, Katowice, godzina 12.00

  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Tobis
  Dyplom dodatkowy: Pracownia poszukiwań indywidualnych strategii malarskich – dr hab. Dominika Kowynia, prof. ASP
  Praca pisemna – ad dr Marta Lisok
  Recenzent: ad. dr Lena Achtelik
  Tytuł dyplomu: Chłopki
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Mitotwórstwo lokalsów na podstawie analizy podań słownych.

  Dyplom traktować będzie o kondycji współczesnego mężczyzny na podstawie własnych doświadczeń oraz materiałów znalezionych w sieci

  18 grudnia 2023 r.:

   

  Zlata Lebedz – ul. Kochanowskiego 13, Katowice, godzina 10.00

  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof dr hab Andrzej Tobis
  Dyplom dodatkowy: Pracownia poszukiwań indywidualnych strategii malarskich – dr hab. Dominika Kowynia, prof. ASP
  Praca pisemna – ad dr Roman Lewandowski
  Recenzent: ad dr Maciej Cholewa
  Tytuł dyplomu: Listawidka
  Tytuł dyplomu teoretycznego: Listawidka

  To jest swojego rodzaju dziennik myśli który towarzyszył mi przy malowaniu obrazów. Inspiruje się amerykańskimi eseistkami (Nelson i Sontag). Mój sposób przetwarzania informacji polega na przymierzaniu każdej rzeczy na siebie (i wiadomo, nie jest to wszystko zawsze w moim rozmiarze i stylu)— ale i tak pochodzę ze swojego ciała i doświadczenia. Od kilku lat czuję potrzebę na nowo dowiedzieć się całą informacje o świecie- że moja przestrzeń na tą wiedzę się zmieniła i trzeba ją na nowo uzupełnić. W moich pracach nie przywiązuję emocje wprost do konkretnych tematów. Obrazy w jakiejś mierze niosą dla mnie uspokojenie, są po to żeby przekazać co mam w sobie.

  Kamil Maśnica – ul. Raciborska 50 , III piętro korytarz, godzina 12.00

  Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Blukacz, ad. dr Szymon Kobylarz
  Dyplom dodatkowy: Pracownia Druku płaskiego – prof. dr hab. Józef Budka
  Praca pisemna – dr hab. Irma Kozina, prof. ASP
  Recenzent: ad. dr Szymon Prandzioch
  Tytuł dyplomu: "Homo Viator"
  Tytuł dyplomu teoretycznego: "Homo Viator"

  Obrazy, grafiki prezentowane na moim dyplomie, który nazwałem "homo viator" jest podsumowaniem pracy z okresu ostatnich trzech lat. Powód dlaczego powstała taka ilość pracy jest związana z pobytem na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, a w szczególności z osobą prof. Mirosława Sikorskiego u którego byłem w pracowni i to on nakierunkował mnie na określony typ wykorzystania menieryzmu, kampu, baroku, pastiszu oraz zwrócenie uwagi na fotografie amerykańskiego artysty Davida La Chapelle. Połączeniem tego było również w niedalekim czasie znajomości z profesorem wybranie się na wystawę do Muzeum Narodowego w Krakowie "Szymon Czechowicz Geniusz baroku". Tam przeszłość i teraźniejszość odegrały olbrzymią rolę dla mnie oraz na chwilę obecną nadal stało się ciekawą przygodą zgłębiania tego tematu i przelanie własnych przemyśleń związanych z historią, kulturą, religią na obrazach i grafikach. A więc w prezentowanych pracach jest pełen zbiór historycznych postaci jak np. kozacy Zaporoscy, świeci kościoła rzymskiego, cerkwi prawosławnej oraz współcześni celebryci, aktorzy. Kozacy Zaporoscy są symbolem tęsknoty za minionymi wartościami, heroizmem, przyjaźnią bycia wolnym człowiekiem oraz ukierunkowaniu na prawo ludzkie i naturalne oni spełniają funkcję manifestu, buntu i pokazaniem tego, że w dzisiejszym świecie tradycją jest wręcz niezbędna patrząc choćby na wojnie w Ukrainie, gdzie ta tożsamość narodowa jest kluczem do sukcesu, zwycięstwa oraz przetrwania narodu, którego inna "cywilizacja" chce zniszczyć. Postacie historyczne łączą się z tak zwanymi współczesnymi "bohaterami" i jest to zadanie dla widza, aby sam znalazł kod ukryty w obrazach, grafikach.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.