Marta Więckowska

 • doktor sztuki
 • adiunkt
 • Dziekan Wydziału Projektowego
 • doktor sztuki
 • adiunkt
 • Dziekan Wydziału Projektowego

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kierunku wzornictwo (2007). Projektantka i pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Badań Wizualnych i Interakcji na Wydziale Projektowym ASP w Katowicach. Specjalistka w zakresie procesu komunikacji, percepcji, badań wizualnych oraz badań użyteczności. Członek zespołu Design Silesia. W projekcie była odpowiedzialna za organizację przedsięwzięć promujących dobre praktyki projektowe oraz design jako narzędzie, które może pozytywnie wpływać na przemianę jakości przestrzeni publicznej i usług, a także odpowiadać na oczekiwania społeczne i oddziaływać na wzrost innowacyjności regionu. W swojej pracy projektowej i naukowej akcentuje rolę badań w procesie projektowym – jako narzędzi wspierających podejmowanie decyzji projektowych. Promuje to podejście jako nauczyciel akademicki i projektant na wystąpieniach, konferencjach w kraju i zagranicą (Space X, Sign 09, Sign 11, „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”, 2011) oraz w realizowanych projektach.

 • Galeria – Marta Więckowska

 • Realizacje

  • Czytelność i użyteczność schematu połączeń linii autobusowych i rozkładów jazdy na wybranych przystankach autobusowych w Rybniku projektu Agnieszki Nawrockiej – członek zespołu badawczego, współautorka: dr Agnieszka Nawrocka, projekt badawczy realizowany dla Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku, 2016

  • Opracowanie analizy przestrzeni w budynkach Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Ligonia 46 oraz przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach pod kątem systemu informacji wizualnej – członek zespołu badawczego, współautorzy: dr Justyna Kucharczyk, dr Agnieszka Nawrocka, dr Patrycja Rudnicka, projekt badawczy realizowany przez ASP w Katowicach dla Urzędu Marszałowskiego Województwa Śląskiego, 2015

  • Dizajn jest dla Ciebie – seria wystaw promujących studentów i absolwentów kierunku wzornictwo ASP w Katowicach, kurator, współautorki: dr Agnieszka Nawrocka, dr Anna Pohl, 2014–2015
  • Design Silesia – orgniazja serii konferencji, wystaw, warsztatów promujących dobre praktyki projektowe oraz design (www), współorganizator z ramienia ASP w Katowicach, 2010–2013
  • Elementy identyfikacji wizualnej – targi mody i dizajnu Silesia Bazaar, 2014–2015
  • Projekt identyfikacji wizualnej i strony www – kancelaria adwokacka Chorążewska&Bielesz Sp.p., 2014 
  • Projekt identyfikacji wizualnej i strony www – Uniwersytet Śląski Dzieci, 2013
  • Projekt identyfikacji wizualnej i strony www – firma open-mind.co, 2012              
  • Projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej – Drugi Synod Archidiecezji Katowickiej (współautorzy: Anna Kopaczewska, prof. Wiesław Gdowicz), 2012
  • Projekt identyfikacji wizualnej oraz strony www – Kancelaria Radców Prawnych, Gabierla Morawska-Stanecka, Marek Stańko, 2009
  • Katowice na warsztacie – projekt elementów identyfikacji wizualnej warsztatów dla mieszkańców organizowanych przez Miasto Katowice, 2008

   

   

 • Publikacje

 • Konferencje

  • Testy wizualne jako narzędzie projektanta do weryfikacji czytelności komunikatów wizualnych – wykład, konferencja„Obraz i przestrzeń w komunikacji marketingowej – oblicza, perspektywy, zarządzanie", Częstochowa, 2015
  • Dealing with prototype – wykład, konferencja „Kreatywność w designie", organizator: Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, współautor: Jadwiga Tynor, Zwoleń, 2013
  • Co widzisz? Metody zapisu procesu percepcji – wykład, konferencja „World Usability Day Użyteczność Systemów Finansowych", organizator: Future Processing, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, 2012
  • Understanding users – mental models as a tool for understanding the human way of thinking and reasoning – wykład, konferencja „Sign 11", organizator: International Institute for Information Design (IIID), Wiedeń, 2011 
  • Gest naturalny, a liniowa percepcja gestu – wykład, konferencja „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce", organizator: Katedra Multimediów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, współautor wystąpienia prof. asp dr hab. Wiesław Gdowicz, 2011
  • Research methods as a tool for designer’s decisions – wykład, konferencja „Space–X", organizator: International Institute for Information Design (IIID), Wiedeń, 2010  
  • Edukacja dzieci niewidomych: zestaw środków wspierających rozwój poznawczych oraz orientację przestrzenną dzieci niewidomych – wykład, konferecja „Przełamywanie barier związanych z niepełnosprawnością – prezentacja badań i prac studenckich z Politechniki Śląskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach", Sala Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, organizator: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 2010
  • Prezentacja prac dyplomowych studentów wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Produkty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykład, konferencja „DOSTĘPNE PROJEKTOWANIE dla niewidomych i niedowidzących. Potrzeby, problemy i rozwiązania", organizatorzy: CVHI – Polska, ASP w Katowicach, Katowice, 2010 
  • Understanding space as perceived by blind people – wykład, konferencja Sign09
  • organizator: International Institute for Information Design (IIID), Wiedeń, 2009
  • Gest. Akwizycja ruchu czy znaczenie – wykład, konferencja „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”, organizator: Katedra Multimediów, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, współautor wystąpienia prof. asp dr hab. Wiesław Gdowicz, Warszawa, 2009

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.