COVID-19 Komunikaty

Zmiany w organizacji pracy i kształcenia. Aktualizacja: 10 lutego 2022 r.

 • Aktualizacja 10 lutego: powrót do zajęć w trybie stacjonarnym

  Szanowni Państwo,

  po zakończeniu przerwy międzysemestralnej kształcenie w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zostanie zorganizowane zgodnie z poniższym harmonogramem:
  1)    od 14 lutego do 20 lutego – kształcenie zdalne (dotyczy wszystkich zajęć),
  2)    od 21 lutego – powrót do zajęć w trybie stacjonarnym.

  Dostęp i korzystanie z infrastruktury uczelni od 14 lutego do 20 lutego odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. na podstawie uzyskanych uprzednio zgód.
  Ze względu na dynamikę sytuacji pandemicznej, w razie jej zaostrzenia, powyższy harmonogram może ulec zmianie.
  Niezmiennie życzę wszystkim Państwu żelaznej odporności i udanego wypoczynku.  

  prof. Grzegorz Hańderek, rektor ASP w Katowicach

 • Aktualizacja 21 stycznia: zmiany w trybie kształcenia i pracy

  Szanowni Państwo,

   w związku z niepokojącymi doniesieniami o skokowym wzroście zachorowań na COVID-19 i prognozach dotyczących wariantu omikron, mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich, w najbliższych dniach kształcenie w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach odbywać się będzie następująco:

  • zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym (do 30 stycznia) prowadzone będą
   w dotychczasowej formie, tj. stacjonarnie (dotyczy zajęć praktycznych) i online (dot. zajęć teoretycznych, językowych i W-F);
  • zimowa sesja egzaminacyjna (zaliczenia, egzaminy i przeglądy egzaminacyjne) przeprowadzona zostanie w pełni zdalnie z wykorzystaniem platformy Google Workspace;
  • w trakcie sesji zimowej (31 stycznia – 6 lutego) i przerwy międzysemestralnej
   (7 lutego – 14 lutego) dostęp do infrastruktury Akademii będzie znacząco ograniczony;
   w wyjątkowych sytuacjach zgody na skorzystanie z przestrzeni uczelni wydawane będą indywidualnie na wniosek studentów (o szczegółach poinformują dziekanaty);
  • od 24 stycznia do 14 lutego br. kontakty z administracją uczelni, w tym
   z dziekanatami, powinny odbywać się drogą telefoniczną lub mailową; wydawanie dokumentów czy zaświadczeń odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się
   z pracownikiem danej jednostki organizacyjnej;
  • wydarzenia i imprezy kulturalne zaplanowane w terminie od 24 stycznia
   do 14 lutego zostają zawieszone lub, jeśli to możliwe, przeprowadzone
   w formie zdalnej z wykorzystaniem dostępnych platform.

   Tryb kształcenia w semestrze letnim zostanie uregulowany osobnym komunikatem, który opublikujemy przed zakończeniem przerwy międzysemestralnej, tj. przed 14 lutego br.

   Życzę wszystkim Państwu zdrowia i żelaznej odporności, a studentom powodzenia w nadchodzącej sesji egzaminacyjnej.

  Niezmiennie przypominam o obowiązku zachowywania reżimu sanitarnego na terenie uczelni i przestrzegania obowiązujących reguł bezpieczeństwa. 

  Jednocześnie proszę o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie www i na profilach społecznościowych Akademii.

   

  Dbajmy o siebie!

  Grzegorz Hańderek, rektor ASP w Katowicach

 • Aktualizacja: 5 stycznia – praca i nauka częściowo stacjonarnie

  Szanowni Pedagodzy, Szanowne Pedagożki, Drodzy Studenci, Studentki i Osoby Studiujące,

  od najbliższego poniedziałku (10 stycznia) częściowo wracamy do stacjonarnej pracy uczelni. Zajęcia praktyczne realizowane będą zgodnie z obowiązującymi planami. Przedmioty teoretyczne, konwersatoria, zajęcia językowe i W-F prowadzone będą w formie zdalnej. Szczegóły dotyczące możliwości skorzystania ze sprzętu komputerowego na terenie uczelni, a także wykaz sal dostępnych dla studentów chcących dołączyć do zdalnych zajęć w Akademii, przekażą dziekanaty.

  Mamy nadzieję, że w niedługim czasie uda nam się powrócić na stałe do kształcenia stacjonarnego.

  Oby 2022 rok zaskoczył nas normalnością!

   Kolegium Rektorskie

 • Aktualizacja: 3 grdunia – zajęcia w formie zdalnej

  Szanowni Pedagodzy, Szanowne Pedagożki, Drodzy Studenci, Studentki i Osoby Studiujące,

  w związku z zaostrzającą się sytuacją pandemiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich podjęliśmy decyzję o zmianie trybu funkcjonowania uczelni – w tym organizacji zajęć dydaktycznych i dostępu do infrastruktury Akademii. Począwszy od 6 grudnia 2021 roku do 6 stycznia 2022 roku zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Google, zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć.

  Korzystanie z infrastruktury uczelni możliwe będzie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Rektora na wejście do pracowni. Chcąc zapewnić wszystkim Państwu – zarówno nauczycielom, jak i studentom realizację toku kształcenia na najwyższym poziomie, zachęcamy do indywidualnych konsultacji. Ta niełatwa dla nas decyzja podyktowana jest troską także o naszych bliskich, z którymi niebawem zasiądziemy przy wspólnym stole. Niezmiennie zachęcamy wszystkich Państwa do szczepień, bez których powrót do normalności wydaje się niemożliwy.

  Dbajmy o siebie!

  Kolegium Rektorskie

   

 • Aktualiazacja: 1 marca – Udostępnianie pracowni, Wydział Artystyczny


  Zgłoszenia e-mailowe dot. indywidualnej pracy studenta – ZGŁASZA STUDENT do koordynatora:
  Pracownie w budynku na K19 – kierownik Katedry Grafiki dr hab. Marcin Białas, prof. ASP;
  Pracownie w budynku na R50 – kierownik Katedry Malarstwa ad. dr Małgorzata Rozenau;
  Pracownia komputerowa 210/211 w budynku na R50, w tym zdalne pulpity na obowiązkowe zajęcia – Prodziekan WA ad. dr Paweł Szeibel;
  Studenci kierunku Arteterapia – koordynator kierunku Arteterapia prof. dr hab. Jolanta Jastrząb.

  Zgody dla studentów dziennych, doktorantów wydawane są na bieżąco (szczegółowy harmonogram ustalany z koordynatorem, konieczna zgoda Rektora/Kanclerz) – udostępnienia: poniedziałek-piątek, 8.00-19.00.

  Zgłoszenia e-mailowe dot. konsultacji prac/przeglądu dotychczasowych realizacji – spotkanie student/profesor – ZGŁASZA PEDAGOG do koordynatora:
  Pracownie w budynku na K19 – kierownik Katedry Grafiki dr hab. Marcin Białas, prof. ASP;
  Pracownie w budynku na R50 – kierownik Katedry Malarstwa ad. dr Małgorzata Rozenau;
  Studenci kierunku Arteterapia – koordynator kierunku Arteterapia prof. dr hab. Jolanta Jastrząb.

  Zgody dla studentów dziennych, doktorantów wydawane są na bieżąco (szczegółowy harmonogram wraz z listą studentów ustalany z koordynatorem, konieczna zgoda Rektora/Kanclerz) – udostępnienia: poniedziałek-piątek, 8.00-19.00.

  Indywidualne zapotrzebowanie na skorzystanie z infrastruktury uczelni w imieniu studenta/studentów może zgłosić każdy pedagog, jeżeli taka zgoda nie wymaga konsultacji z koordynatorem (np. cześć pracowni Katedry Intermediów i Scenografii). Zgłoszenie e-mailowe wraz ze szczegółowym harmonogramem oraz listą studentów przesyłane bezpośrednio do Rektora/Kanclerz – udostępnienia: poniedziałek-piątek, 8.00-19.00

  Wypożyczalnia sprzętu Katedry Intermediów i Scenografii:
  Zgłoszenia e-mailowe do koordynatora:
  kierownik Katedry Intermediów i Scenografii dr hab. Paweł Mendrek, prof. ASP
  https://asp.katowice.pl/dla-studenta/studenci-praktyczne-informacje/wypozyczalnia-sprzetu-katedry-intermediow-i-scenografii


  Udostępnianie infrastruktury na Wydziale Projektowym
  Zgłoszenia e-mailowe do koordynatorów:
  Studio filmowe – mgr inż. Krzysztof Zygalski;
  Pracownia ceramiki – mgr Bogdan Kosak;
  Sala komputerowa 212, R50 – mgr Michał Rodziński;
  Studio fotograficzne – dr hab. Anna Sielska, prof. ASP;
  Modelarnia – dr hab. Agata Chmielarz, prof. ASP.


 • Aktualizacja: 6 listopada – kanclerz do pracowników i studentów

  Informuję, że w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Covid-19, w zgodzie z obowiązującymi wskazaniami PRM, Ministra Edukacji i Nauki oraz JM Rektora, dr hab. Grzegorza Hańderka, w okresie 9-29 listopada 2020 r. pracownicy ASP w Katowicach niebędący nauczycielami akademickimi wykonują swoją pracę zdalnie w jak najszerszym wymiarze, pełniąc dyżury stacjonarne, zgodnie z poniższym harmonogramem.

  Osobiste załatwienie spraw administracyjnych możliwe będzie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin, o ile sprawa nie może być załatwiona w formie elektronicznej lub korespondencyjnie. Poza niżej wyznaczonymi godzinami pracy stacjonarnej w ramach obowiązującego czasu pracy jednostki organizacyjne administracji pracują zdalnie.

  Kampus Uczelni nie zostaje zamknięty, będzie nadal dostępny dla pracowników, a także dla bardzo ograniczonej grupy dyplomantów i doktorantów. Zaproszenie gości z zewnątrz wymaga uzyskania wcześniejszej zgody odpowiednio Rektora lub Kanclerza. Biblioteka zostaje zamknięta dla wypożyczających.

  Szanowni Państwo – dbajmy o siebie i całą naszą społeczność.

   Anna Cichoń
  kanclerz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

 • Aktualizacja: 5 listopada – komunikat rektora

  Szanowni Państwo,

  Nowe rządowe rygory sanitarne, mające na celu ograniczenie zasięgu epidemii, zmuszają nas do kolejnej zmiany organizacji zajęć dydaktycznych oraz reorganizacji zasad korzystania z infrastruktury Uczelni.

  Od 9 listopada Uczelnia będzie prowadziła zajęcia dydaktyczne wyłącznie w trybie online. Z dniem tym zostają również zawieszone wszystkie wydane dotychczas studentom zezwolenia na korzystanie z pracowni oraz zgody na wejścia do budynków Akademii.

  Wspólnie z Prorektorami i Dziekanami czynimy starania, aby jak najszybciej ponownie udostępnić infrastrukturę Akademii do potrzeb Waszej indywidualnej pracy – jest to jednak uzależnione od dalszego rozwoju sytuacji.

  Pracownicy administracyjni będą pracowali zgodnie z harmonogramem udostępnionym na stronie Uczelni.

  Życzę wszystkim dużo zdrowia i sił potrzebnych do przetrwania tego trudnego czasu!

  Grzegorz Hańderek, rektor ASP w Katowicach

 • Aktualizacja: 1 października – Nowy Rok Akademicki

  Cieszymy się, że znowu jesteśmy razem. Choć ciągle częściowo zdalnie i z nowymi wytycznymi. Aby ograniczyć ryzyko zakażenia, stosujemy aktualne wytyczne epidemiologiczne i zalecenia Uczelni.

  Najważniejsze informacje:

  • Zajęcia dydaktyczne w trakcie trwanie stanu epidemii oraz do 30 dni po jego odwołaniu, prowadzone są w systemie hybrydowym.
  • Wszystkie zajęcia teoretyczne (w tym: wykłady, seminaria, konwersatoria) na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich odbywają się w trybie zdalnym
  • Zajęcia praktyczne (w tym: artystyczne, projektowe, ćwiczenia, korekty, warsztaty) na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich odbywają się w systemie hybrydowym, tj. na przemian w trybie zwykłym i zdalnym, na zasadach określonych przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu z Dziekanem.
  • Liczba osób uczestniczących w zajęciach stacjonarnych jest ograniczona i zależy od decyzji prowadzącego zajęcia. Warunkiem przeprowadzenia zajęć zachowanie bezpiecznego odstępu pomiędzy stanowiskami pracy lub miejscami do siedzenia.
  • Za zgodą Rektora dopuszcza się możliwość indywidualnego korzystania z pracowni.
  • Korzystając z pracowni, w której używany jest sprzęt komputerowy, sprzęt fotograficzny, narzędzia i maszyny mamy obowiązek prace we własnych rękawiczkach jednorazowych. Zużyte rękawiczki oraz maseczki należy wyrzucać do kosza na odpady zmieszane.
  • Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący ma obowiązek wywietrzyć salę, a podczas zajęć czynność tę powtarzać co godzinę.
  • Na terenie kampusu nie mogą przebywać osoby objęte kwarantanną, izolacją lub chorujące na COVID-19. Dotyczy to także osób z objawami zbliżonymi do tej choroby.
  • Do budynków zostaną wpuszczone osoby, których temperatura ciała jest niższa niż 38 stopni Celsjusza.
  • Wstęp dla gości wyłącznie za imienną zgodą Rektora ASP w Katowicach, wnioski: rektorat@asp.katowice.pl
  • Na terenie uczelni:
   - zachowaj dystans (1,5 m)
   - osłaniaj usta i nos (w korytarzach obowiązkowo, w salach dydaktycznych wedle uznania)
   - dezynfekuj dłonie
   - poinformuj recepcję o celu i planowanym czasie wizyty
   - zdezynfekuj stanowisko pracy
  • W pokojach pracowników administracji, poza ich pracownikami, może przebywać tylko jedna osoba, która przed wejściem zdezynfekowała dłonie ręce oraz osłoniła usta i nos.
  • Osoby uczestniczące w wydarzeniach związanych z prowadzoną przez uczelnię działalnością kulturalną biorą w niej udział na zasadach określonych w Regulaminie zwiedzania oraz w Regulaminie Galerii Rondo Sztuki.

   

 • Aktualizacja: 22 września – zagraniczni eksperci w semestrze zimowym

  W nadchodzącym semestrze eksperci zagraniczni poprowadzą zajęcia w Pracowni międzynarodowej oraz dla studentów 2 roku Wydziału Projektowego (studia II stopnia).

  Zajęcia będą prowadzone w trybie online, w języku angielskim, w dniach 19–23 października oraz 7–11 grudnia 2020.

  • Pracownia międzynarodowa dla studentów, na roku dyplomowym Wydziału Artystycznego i Wydziału Projektowego,  jednolite magisterskie oraz I i II stopnia
  • Inclusive design oraz Designing reading experience dla studentów 2 roku, II stopnia Wydziału Projektowego

  Szczegółowe informacje tutaj

 • Aktualizacja 5 czerwca: rekrutacja i egzamin wstępny online

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego składają w formie elektronicznej wniosek w Internetowej Rekrutacji Kandydatów zwanym dalej IRK, za pośrednictwem którego są realizowane procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego.

  Kandydat winien postępować zgodnie z informacjami otrzymanymi na konto indywidualne w systemie IRK.

  Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:
  a)    zarejestrowała się  na osobistym koncie rejestracyjnym w IRK;
  b)    wniosła opłatę rekrutacyjną;
  c)    posiada dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust.2 ustawy z dnia 20. lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  d)    posiada dyplom ukończenia studiów – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia spełnia inne wymagania określone w kryteriach kwalifikacji dla kandydatów przystępujących do rekrutacji na poszczególne kierunki studiów określone w załącznikach 1-4.

  Więcej tutaj

 • Aktualizacja 28 maja: Wytyczne MKDiN dotyczące prowadzenia zajęć na uczelniach artystycznych

  Wdrożenie poniższych zasad w istotny sposób powinno ograniczyć ryzyko zakażenia podczascprowadzenia zajęć.

  Osoby biorące udział w zajęciach

  • W zajęciach uczestniczy osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, którzy przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  • W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne.
  • Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Zasadna  jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie zaleca się  pożyczania przedmiotów innych uczestników zajęć.
  • Spożywanie posiłków dozwolone jest w przerwie między zajęciami.
  • Osoby mogą w czasie przerwy w zajęciach opuścić budynek, w którym zajęcia się odbywają lub przebywać na jego terenie jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.


  Zasady ochrony indywidualnej

  • Czekając na wejście na zajęcia uczestnicy zajęć powinni zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć osłonięte usta i nos.
  • W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica, chusta ).
  • Zasada zakrywania ust i nosa powinna obowiązywać na terenie całego obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie bezpiecznego odstępu od innych osób.
  • Nauczyciele prowadzący zajęcia, a także inne osoby uczestniczące w zajęciach, także powinni mieć zakryte usta i nos.
  • Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy powinni umyć dokładnie ręce wodą z mydłem i zdezynfekować je lub założyć rękawiczki.
  • Preparat do dezynfekcji lub rękawiczki powinna zapewnić Uczelnia- to nie wymóg sanitarny tylko organizacyjny.

  Więcej ingformacji tutaj

 • Aktualizacja 25 maja: Zdalna obrona prac dyplomowych

  Od 25 maja do odwołania, na studiach licencjackich oraz magisterskich, wprowadza się możliwość przeprowadzania egzaminów dyplomowych w sposób zdalny.

  Do przeprowadzania egzaminów powinna być wykorzystywana platforma G-Suite, w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach możliwe jest wykorzystanie innej platformy.

 • Aktualizacja 24 kwietnia: Zdalna realizacja programu kształcenia w semestrze letnim

  Zgodnie z zaleceniami państwowymi:
  – wszystkie budynki ASP są zamknięte do 10 kwietnia (data ta może ulec zmianie),
  – wszystkie wydarzenia publiczne i spotkania w siedzibie Akademii sa anulowane do odwołania,
  – co najmniej do 30 kwietnia realizacja programu dydaktycznego przebiega w formie zdalnej.

  Zajęcia w trybie zdalnym odbywają się zgodnie z obowiązującym rozkładem. Prosimy o respektowanie tego harmonogramu oraz instrukcji pedagogów.

  Akademia uruchamiła platformę e-learningową w oparciu o pakiet G Suite i aplikację Classroom. Tam znajdą się zaktualizowane treści programowe uwzględniające charakter pracy na odległość.

  Wykładowcy będą oferować indywidualne metody komunikacji i udostępniać treści nauczania w formie cyfrowej. Proszę regularnie sprawdzać wiadomości e-mail i pozostawać w kontakcie z nami.

  Dzięki inicjatywnie Akademii studenci mają bezpłatny dostęp do pakietów Adobe, adresy mailowe studentów zostaną pobrane z systemu USOS.

  Proszę pamiętać, że w każdej chwili, za pośrednictwem dziekanatów, mogą Państwo skorzystać z pomocy kierowników studiów oraz opiekunów poszczególnych lat.

 • ASP – zmiany dotyczące zajęć dydaktycznych (28 marca-10 kwietnia)

  1. Zaleca się, aby program kształcenia był realizowany w sposób zdalny. Dotyczy to szczególnie: konsultacji, korekt, a także przekazywania materiałów dydaktycznych studentom i doktorantom.
  2. Rekomenduje się, aby nauczyciele akademiccy byli dostępni online w ramach zaplanowanych wcześniej ząjęć dydaktycznych, zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć.
  3. Kierownik Środowiskowych Studiów Doktoranckich zostaje zobowiązany do wprowadzenia pracy zdalnej doktorantów oraz do zorganizowania ich pracy badawczej zgodnie z wytycznymi służb sanitamych.
  4. Zajęcia i przekazywanie materiałów oraz treści dydaktycznych studentom i doktorantom odbywać́ się będą za pośrednictwem platformy przygotowanej przez Sekcję informatyczną w ramach usługi Google Gsuite oraz Google Classroom.
  5. W sprawach technicznych nauczyciele akademiccy powinny kontaktować się z Sekcją Informatyczną: it@asp.katowice.pl. W sprawach organizacyjnych z dziekanatem odpowiedniego wydziału.
  6. Studenci i doktoranci są zobowiązani do codziennego sprawdzania informacji, które będą̨ sukcesywnie umieszczane w Panelu studenta w USOS, na stronie ASP (zakładka „Dla studenta”) lub przesyłane pocztą elektroniczną.

 • ASP – zmiany w codziennym funkcjonowaniu

  Przynajmniej do 10 kwietnia uczelnia działa w zmienionej formie, oznacza to, ze:
  - Budynki są zamknięte, a dostęp do nich mają tylko osoby absolutnie niezbędne.
  - Pracownicy administracyjni, w miarę możliwości, wykonują swoją pracę zdalnie, zaś ci którzy nie mogą wykonywać regularnych obowiązków, pozostają w stanie gotowości i można się z nimi skontaktować przez pocztę elektroniczną.
  - Kierownicy koordynują niezbędne zadania.
  - Kontynuowana jest wypłata wynagrodzeń.
  - Członkowie naszej społeczności, którzy nie muszą być w Akademii, proszeni są o pozostanie w domu.

 • Stypendia i zapomogi

  W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego można starać się o zapomogę z funduszu stypendialnego dla tych studentów i doktorantów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej na przykład poprzez utratę przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu w wyniku ograniczenia funkcjonowania pracodawców.

  Szczegóły na stronie: https://asp.katowice.pl/dla-studenta/stypendia/aktualnosci-4

 • Jak ocenić ryzyko infekcji i gdzie szukać pomocy?

  Jeśli podejrzewamy u siebie ryzyko infekcji koronawirusem, najpierw kontaktujemy się telefonicznie z Sanepidem! Nie szukamy pomocy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. SOR-y mają inne zadania.

  Główny Inspektor Sanitarny podaje trzy warunki, które mogą wskazywać na ryzyko infekcji koronawirusem:
  - pobyt w ciągu ostatnich 14 dni na obszarach objętych wirusem lub kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie,
   - podwyższona temperatura,
  - kaszel i duszności.

  Pacjenci spełniający wszystkie trzy warunki powinni skontaktować się Państwową Inspekcją Sanitarną (Sanepidem). Całodobowy numer telefonu: 795 513 569.

  Pełna lista jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej:
  https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

  Lista szpitali zakaźnych, najlepiej przygotowanych do diagnozowania SARS-CoV-2 i leczenia choroby COVID-19 dostępna na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

  Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił infolinię na temat koronawirusa: 800 190 590.

 • Kto jest szczególnie narażony na infekcję?

  Korinawirus – pacjenci onkologiczni
  Najbardziej narażeni:
  - pacjenci w czasie chemioterapii i po przeszczepie szpiku,
  - osoby, u których zdiagnozowane zostały: chłoniak nieziarniczy, przewlekła białaczka limfocytowa, ostra białaczka szpikowa, ostra białaczka limfoblastyczna, szpiczak mnogi.
  Zalecenie: zachowaj szczególną ostrożność. Myj ręce. Śpij 8 godzin na dobę. Nie odwołuj zaplanowanej wizyty u lekarza! Nie rezygnuj z terapii!


  Koronawirus – seniorzy
  U 80% chorych, przebieg choroby jest łagodny, ciężkie powikłania występują u osób starszych, z obniżoną odpornością i chorobami przewlekłymi.
  Zalecenie: zachowaj szczególną ostrożność. Myj ręce. Śpij 8 godzin na dobę. Unikaj zatłoczonych miejsc. Dbaj o higienę.

 • Koronawirus – fakty i mity

  Potwierdzamy fakty:
  Zakażenie
  Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, tak jak wirus grypy. Nosiciel wirusa zakaża podczas kaszlu, kichania, mówienia. Jeśli jednak dotkniesz czegoś, co miało kontakt ze śliną osoby zakażonej, a potem dotkniesz twarzy: okolic nosa, oczu, uszu i ust, możesz się zakazić.
  Koronawirus przenosi się na pieniądzach, telefonach, klamkach, przyciskach w windzie. Wirusy mogą tam przetrwać do kilku godzin. Należy pamiętać, o myciu rąk.
  Brak dowodów naukowych na przenoszenie koronawirusa SARS- CoV-2 przez psy i koty. Należy pamiętać o myciu rąk po głaskaniu bądź dotykaniu psa lub kota.

  Objawy
  Objawy choroby pojawiają się między drugim a czternastym dniem od zakażenia. Najczęściej występującymi objawami choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirus SARS-CoV-2, są: gorączka, męczący kaszel, uczucie duszności oraz problemy z oddychaniem. Czasem pojawiają się też bóle mięśniowe. W poważniejszych przypadkach rozwija się ciężkie zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, posocznica i wstrząs septyczny, które mogą prowadzić do śmierci.

  Obalamy mity:
  Preparaty witaminowe, mieszanki minerałów i witamin, wyciągi roślinne i zwierzęce i inne preparaty reklamowane jako „wzmacniacze odporności” nie mają wpływu na to, jak nasz system odpornościowy zareaguje w kontakcie z koronawirusem. Badania naukowe nie potwierdziły skuteczności tych preparatów w walce z koronawirusem. Ważny jest natomiast ogólny stan naszego organizmu, który zależy od higienicznego i zdrowego trybu życia.

  Żadna witamina, w tym także D, w żadnych ilościach nie zwalcza koronawirusa. Nadużywanie witamin i suplementów diety (bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą), zwłaszcza takich jak witamina D, czyli rozpuszczalnych w tłuszczach, może organizmowi zaszkodzić.

  Picie alkoholu nie chroni przez wirusem. Alkohol obniża odporność organizmu. Wysokoprocentowy alkohol jest natomiast dobrym środkiem dezynfekującym.

  Koronawirus nie przenosi się drogą pokarmową. Woda w kranach jest bezpieczna.
  Więcej na stronie: https://pacjent.gov.pl/archiwum-aktualnosci/koronawirus-co-o-nim-wiemy

 • Zmiany w Służbie Zdrowia

  W związku z ograniczaniem ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 w wielu placówkach medycznych wprowadzono zmiany.

  Najważniejsze z nich:
  - wstrzymanie wizyt planowych w poradniach,
  - wstrzymanie przyjęć planowych w szpitalach,
  - wstrzymanie wizyt u pacjentów przebywających w szpitalach,
  - zawieszenie działalności uzdrowisk.

  Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną infolinię: 800 190 590. Działa przez 24 godziny na dobę. Konsultanci informują o:
  - nocnej i świątecznej opiece medycznej,
  - czynnych aptekach,
  - dostępnych lekarzach specjalistach.
  Więcej informacji: https://www.nfz.gov.pl/kontakt/telefoniczna-informacja-pacjenta/

  Wprowadzono możliwość udzielania porad przez telefon.
  Konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta przekazują kontakt do placówki podstawowej opieki zdrowotnej (Ośrodka Zdrowia, Poradni), która udzieli teleporady medycznej.
  Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać:
  - zalecenia,
  - elektroniczne zwolnienie z pracy,
  - elektroniczną wersję recepty,
  - porady na temat bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.
  Więcej: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-dotyczace-koronawirusa-w-przychodniach,7621.html

  Z wizyt na odległość mogą też korzystać. pacjenci poradni:
  - onkologicznych,
  - kardiologicznych
  - neurologicznych,
  którzy pozostają już pod stałą opieką specjalistów i wymagają okresowej kontroli.
  Tu wymagany jest telefoniczny kontakt z lekarzem dotychczas prowadzącym danego pacjenta.


  Więcej: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-w-ambulatoryjnej-opiece-specjalistycznej,7627.html

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.