Efekty uczenia się

Zgodnie z art. 170 e, f, g ustawy z dnia 27. lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym( Dz. U. z 2012 r.poz.572 z późn. zm.) od roku 2016 istnieje możliwość potwierdzania posiadanych efektów uczenia się. Proces ten wychodzi naprzeciw potrzebom uczenia się przez całe życie i ułatwienia dostępu do studiów wyższych osobom posiadającym doświadczenie zawodowe. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach umożliwia potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów. Formalny proces weryfikacji posiadanych przez osoby zainteresowane efektów uczenia się to sprawdzenie zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza systemem studiów.

Osoby uprawnione to osoby posiadające:

 • świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 • tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 • tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

Osoby zainteresowane są proszone o złożenie wniosku, w którym będą przedstawione dowody na to, że udało im się osiągnąć określone efekty uczenia się na poziomie programu studiów jak i dla poszczególnych przedmiotów, w ramach których chcą się ubiegać o uznanie. 
Osoby zostaną poddani egzaminowi sprawdzającemu w zakresie zadeklarowanych efektów uczenia się adekwatnemu metodom weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów ASP.

 • Termin składania wniosków

  1 stycznia – 15 stycznia 2016 r. z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dnia 1 i 6.stycznia 2016 r. w :

  • DZIEKANAT WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO : 
   Katowice, ul. Raciborska 50, godz. 10.00 do 14.00/ kierunek grafika specjalność grafika warsztatowa, kierunek malarstwo

  • DZIEKANAT WYDZIAŁU PROJEKTOWEGO:
   Katowice, ul. Koszarowa 19, godz. 10.00 do 14.00/kierunek grafika specjalność projektowanie graficzne, kierunek wzornictwo

  Weryfikacja formalna wniosku odbywa się w okresie 20 dni od daty zamknięcia naboru.

  Weryfikacja merytoryczna wraz z procedurą potwierdzenia efektów uczenia się przez Wydziałową Komisję ds. potwierdzenia efektów uczenia się odbywa się w okresie nie dłuższym niż 40 dni od daty weryfikacji formalnej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.